NL:

REVIVAL

authentic interior styling


REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING is geboren uit een gevoel voor schoonheid, interieurbeleving en creativiteit.
 
REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING gaat op zoek naar 
       een object waardoor een interieur zich onderscheidt van de meeste andere, 
       een object met een ziel en een verhaal,

       kortom, dat bijzondere object dat een interieur naar een andere dimensie tilt.


Dit kan

 • een oud meubel zijn, dat verjongd wordt door een aparte oppervlakte behandeling en/of herstoffering,
 • een vintage item uit de sixties en seventies,
 • een prachtig verlichtingselement, design of vintage, waar nodig opnieuw bedraad en/of aangepast voor LED-verlichting,
 • een collectors item,
 • een curiosum, al dan niet gerestyled,
 • een sfeervolle oude kaart of prent,
 • 20° eeuwse kunst.


Op onze pagina Inspiratie maken wij suggesties over hoe onze met zorg uitgezochte objecten die unieke toets zouden kunnen leveren aan ùw hedendaags gestylede woning.  Dit doen wij aan de hand van verscheidene moodboards voor verschillende woonstijlen en kleurengamma's en tevens met informatie bij de recentste trends op vlak van interieur design.

Onze pagina De Collectie staat bol van foto's van de objecten welke wij geselecteerd hebben om ze een nieuw leven in te blazen.  U vindt er zowel foto's van het geheel als  van details maar ook voorbeelden van hoe die bijzondere objecten kunnen  gebruikt worden.  Tevens vindt u er een uitgebreide beschrijving van elk object afzonderlijk.

Daarnaast biedt REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING ook een
platform aan jonge hedendaagse kunstenaars van alle disciplines.
 
REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING is geen commercieel bedrijf. 
Het is de allesomvattende naam voor een verzameling, een verzuchting en een creatief atelier, 
... waarin passioneel naar mooie objecten gezocht wordt, 
... waarin ze met smaak en vakkennis opgeknapt worden 
en een nieuw leven krijgen. 

Op passie staan geen grenzen.  Daardoor komt het atelier helaas regelmatig té vol te staan. Dan zit er niets anders op dan de deuren wijd open te zetten voor de liefhebbers,  om plaats te kunnen maken voor weer nieuwe schatten en projecten. 


ENG:

REVIVAL

AUTHENTIC INTERIOR STYLING


REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING was born from a sense of beauty, interior experience and creativity.

REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING is looking for 

an object that distinguishes an interior from most others, 

an object with a soul and a story, 

in short, that special object that lifts an interior to another dimension.


This may be 

 • an old piece of furniture that has been rejuvenated by a special surface treatment and/or re-upholstery,
 • a vintage item from the sixties and seventies, 
 • a beautiful lighting element, design or vintage, where necessary rewired and/or adapted for LED lighting, 
 • a collector's item, 
 • a curiosity, whether or not restyled, 
 • an attractive old map or print, 
 • 20th century art.

 

On our page “Inspiratie” we make suggestions about how our carefully selected objects could provide that unique touch to your contemporary styled home. We do this on the basis of various mood boards for different living styles and color ranges, and also by providing you with information about the latest trends in interior design. 
 

Our page “De Collectie” is full of pictures of the objects we have selected to breathe new life into them. You will find photos of the whole as well as details, but also examples of how these special items can be used. You will also find an extensive description of each object separately. 
 

In addition, REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING also offers a platform for young contemporary artists of all disciplines 
 

REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING is not a commercial company. 
 It is the all-encompassing name for a collection, a longing and a creative studio, 
 ... in which people passionately search for beautiful objects, 
 ... in which they are refurbished with taste and expertise 
 and get a new life. 
 

There are no limits to passion. As a result, our home is unfortunately regularly overcrowded. Then there is no other choice than to open the doors widely for the enthusiasts, to make room for new treasures and projects.